Reserva de caiacs dobles

Tenim 10 caiacs dobles (ampliables a tres places si el tercer ocupant és un infant)
S’ha d’arribar 20 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat.

Si en el mateix horari voleu fer més d’una activitat (hidropedals, pàdel surf), assegureu-vos que hi ha places per a totes.

Menu