Condicions generals de contractació de Riudecanyes Aventura

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis mitjançant el lloc web riudecanyesaventura.cat, propietat de l’Associació Riudecanyes Aventura. L’acceptació d’aquest document comporta que la persona usuària:

 1. Ha llegit i entén tot el que aquí s’exposa
 2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar
 3. Que assumeix totes les obligacions que es disposen

Aquestes condicions tindran una validesa indefinida i seran aplicables a totes les contractacions realitzades mitjançant la web riudecanyesaventura.cat.
L’Associació Riudecanyes Aventura es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els serveis o promocions adquirits prèviament a la modificació

 

IDENTITAT DE LES PARTS
Per una part, el proveïdor dels bens o serveis contractats per la persona usuària és l’Associació Riudecanyes Aventura, amb domicili social a la Pl. Patacada, 3, baixos de Reus, CIF G55621742, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 53036, amb data de Resolució 31/10/2014 i amb telèfon d’atenció al client 650972649 i de l’altra la persona usuària registrada al lloc web, mitjançant les dades facilitades en el formulari de reserves, de les quals en respon sobre la seva veracitat.

 

OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té com a objecte regular la relació contractual de compra venda entre l’Associació Riudecanyes Aventura i la persona usuària, en el moment que aquesta accepta, durant el procés de contractació online, la casella corresponent.
La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a la web, d’un producte o servei concret.

 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
La persona usuària, per poder accedir als serveis que ofereix l’Associació Riudecanyes Aventura a la web, haurà d’emplenar un formulari, per la qual cosa proporcionarà de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin.

Conforme amb allò que estipula l’art. 27 de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

 1. Escull dia i hora al calendari i comprova que hi hagi places disponibles
 2. Selecciona al quadre corresponent, la durada de l’activitat (mínim 1 hora)
 3. Marca els extres que desitgis. A partir d’aquí es calcularà el preu del servei.
 4. Emplena el formulari amb les dades que et sol·licitin.
 5. Llegeix i marca la casella d’acceptació de les Condicions Generals de Contractació
 6. Fes el pagament amb targeta VISA o Mastercard, d’acord amb les instruccions que
  apareixeran a la pantalla.

Una vegada acabat el procediment, la plataforma de contractació informarà telemàticament
a la persona usuària sobre les característiques del servei contractat.

 

PRESTACIÓ DEL SERVEI
Les activitats ofertes per Riudecanyes Aventura es desenvolupen en el medi natural,
concretament a l’embassament de Riudecanyes, i estan subjectes a les condicions
meteorològiques i de volum d’aigua del pantà. Aquestes poden canviar i comportar una
modificació de les activitats, i fins i tot l’anul·lació si fos necessari.

Les embarcacions circularan pel pantà d´una manera prudent, definint trajectòries
coherents, a una distància prudencial de les altres embarcacions i respectant els drets de
prioritats. Es tindrà especial cura en evitar la provocació d’onades o alteracions que puguin
interferir en la trajectòria d’altres. En tot cas, s’han de seguir sempre les indicacions i les
instruccions del personal tècnic de Riudecanyes Aventura.

Per realitzar les activitats a l’embassament de Riudecanyes, és imprescindible tenir domini
aquàtic.

Els/les menors d’edat hauran de comptar amb l’autorització de les persones que en són
responsables legals i si són menors de 14 anys, hauran d’anar acompanyats pels pares/mares
tutors/es, professors/es, responsables d’un grup, etc… per poder realitzar qualsevol
activitat. L’activitat de pàdel surf, i de bicicleta elèctrica, només la podran dur a terme
els/les majors de 14 anys.
Riudecanyes Aventura es reserva el dret a no permetre la realització d’activitats a persones
amb situacions de salut especials com ara estat de gestació, postoperatori, malalties
cardiovasculars i qualsevol altre problema de salut, malaltia o circumstància (inclosa la
d’estar sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies) que pugui suposar un risc per a la
seva integritat física i per a la d’altres, durant el desenvolupament de l’activitat. Les
persones usuàries tenen l’obligació d’informar d’aquestes situacions i no fer-ho suposa la
pèrdua dels drets d’assegurança i de responsabilitat per part de Riudecanyes Aventura.

La responsabilitat de Riudecanyes Aventura cobreix únicament el servei i l’organització de
les activitats pròpies, des de que se signa el formulari d’acceptació de la normativa, a la
instal·lació, fins a la finalització del programa que s’ha contractat en un inici.

Riudecanyes Aventura compta amb fulls de reclamació oficials, a disposició de les persones
usuàries.

 

PREUS I PRESTACIONS
Els preus de les activitats, estan a disposició del públic (excepte aquells serveis especials
dissenyats a mida) a la web www.riudecanyesaventura.cat, i també als punts d’informació
de les nostres instal·lacions.

El preu de les activitats inclou l’IVA, assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, el material necessari per dur a terme l’activitat, una armilla salvavides en les activitats d’aigua i casc i cadena en el cas de lloguer de bicicleta.

Per formalitzar una reserva, cal abonar el 100% del preu de l’activitat.

Qualsevol retard en el retorn del material, en relació a l’hora pactada, es penalitzarà amb un recàrrec proporcional al temps addicional emprat.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, el/la client, es posarà en contacte amb l’Associació Riudecanyes Aventura mitjançant el telèfon 650 97 26 49 o per correu electrònic, a l’adreça: reserves@riudecanyesaventura.cat.

 

ANUL·LACIONS I CANVIS
Si es produeix una anul·lació per causes meteorològiques, es retornarà l’import , proporcionalment al temps durant el qual no s’ha realitzat activitat.

Per al retorn de l’import, en cas d’anul·lació de reserva caldrà tenir en compte les situacions següents:

 • Devolució integra de l‘import, si la cancel·lació es produeix 21 dies abans de la data de l’activitat.
 • Devolució del 70% si la cancel·lació es produeix 15 dies abans de la data de l’activitat.
 • Devolució d’un 50%, si la cancel·lació es produeix 7 dies abans de la data de l’activitat.
 • Sense dret a devolució, si l’anul·lació es produeix durant els últims 6 dies abans de la data de l’activitat, o si les persones que han fet la reserva no es presenten el dia acordat.
 • En cas de causes de força major que impossibilitin realitzar l’activitat, el/la client/a podrà proposar algú altre per ocupar la seva plaça, evitant així les penalitzacions. En tot cas, haurà de comunicar a l’Associació Riudecanyes Aventura, el canvi de titular.

El canvi de data d’una reserva es podrà fer fins a 15 dies abans de la data de l’activitat, en funció de les dates i hores lliures de les que es disposin, sense recàrrec addicional.

 

GARANTÍES
Tots els serveis que s’ofereixen a la web riudecanyesaventura.cat, tant pel que fa a materials com a seguretat de les persones usuàries, compleixen les garanties exigides legalment, pels òrgans competents.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en tot allò que no estigui expressament establert. L’Associació Riudecanyes Aventura i la persona contractant, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia derivada de la prestació dels serveis objecte de les presents Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la pàgina web.

Gaudeix dels esports aquàtics per a tothom al pantà de Riudecanyes. Un indret privilegiat a molt poca distància de les principals poblacions de la Costa Daurada (Salou, Cambrils, Tarragona, Reus). Obrim de març a desembre, perquè puguis gaudir de la millor experiència a la Baronia d’Escornalbou. Caiac, pàdel surf, hidropedals, senderisme, rutes guiades, hípica, btt, bicicleta de carretera, ruta de la història, ruta de la ciència i la natura.
Fotos
Contacte
Nom*
E-mail*
6 + sis =

Per verificar la teva identitat completa l'espai blanc amb el núm. que falta per completar l'operació

Netejar formulari
Condicions generals de contractació Disseny web Avellana Digital
Menu